torstai 31. tammikuuta 2019

Kiitokset ja kumarrukset hankkeelle ja Jyvässeudun-4H yhdistykselle


Allekirjoittanut siirtyi vuoden vaihteen jälkeen uusien tehtävien pariin ja samalla päättyi muutaman vuoden pituinen työ Jyvässeudun 4H-yhdistyksen hankemaailmassa. Vuodet 4H:ssa vierivät sukkelasti ja paljon ehti tuona aikana nähdä ja kokea.

4H-Luotsaamosta kokemusta ja näkemystä

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa työllisyyspoliittista 4H-hanketoimintaa alettiin käynnistelemään vuoden 2014 alussa 4H-Luotsaamo -nimisellä hankkeella. Hankkeen tavoitteena oli ohjata alle 30-vuotiaita Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan alueilla asuvia työttömiä työnhakijoita kohti opiskelua tai työelämää. Hankkeessa tarjottiin yksilöllistä uraohjausta ja työelämä- ja työnhakutaitoja kehittäviä ryhmävalmennuksia sekä kontaktipintoja työelämään. Hankkeen hallinnoija toimi vahvasti nuorten yrittäjyyskasvatuksen puolestapuhujana, ei 4H-Luotsaamo -hankkeesta haluttu myöskään jättää yrittäjyys -teemaa huomioimatta. Niinpä itsensä työllistämisen vaihtoehtoja pohdittiin myös hankkeen yrittäjyyttä käsittelevissä valmennuksissa ja yrittäjiksi haluaville tarjottiin yksilöllistä tukea vaikkapa liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen tai palveluiden markkinoinnin pohtimiseen.

Nuorten työllistymisen edistämiseksi yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa laajasti ja kontakteja yrityspintaan luotiin taustalla tilanteen ja tarpeen mukaan. Palveluita kehitettiin ensisijaisesti olosuhteet ja tarpeet huomioiden ja kysyntään haluttiin vastata tarjoamalla monipuolisia työllistymistä edistäviä ulottuvuuksia. Huoli korkeista nuorisotyöttömyystilaistoista jaettiin toimijoiden kesken ja yhdessä tekemiseen panostettiin tilanteiden vakauttamiseksi ja yksittäisen nuoren aseman parantamiseksi.

Nuorten oman osaamisen kehittäminen kuului yhtenä olennaisena teemana koko hankekauteen. Hankkeen vetoapua hyödyntäen, nuorilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin passi- ja korttikoulutuksiin sekä suorittaa lyhytkestoisia kurssi- ja koulutusjaksoja. Lisäksi nuoret kehittivät osaamistaan erilaisissa työympäristöissä hankkien siellä työelämän ensiaskeleita ja myönteisiä onnistumisen kokemuksia.

4H-Luotsaamosta kivijalka Luotsaamo 2.0 -hankkeeseen

4H-Luotsaamo -hankkeen rahoituskauden loppumetreillä syksyllä 2016 haluttiin yhteisesti jatkaa työllisyyspoliittisen toiminnan kehittämistä entistäkin ketterämmäksi ja monipuolisemmaksi. Päätettiin hakea uudella hankkeella jatkoa seuraavaan kolmivuotisrahoituskauteen. Uuden kirjoitettavan hankkeen pohjana toimi hyvät kokemukset ja näkemykset 4H-luotsaamo -hankkeesta. Edelleen haluttiin tarjota yksilöllistä uraohjausta, ryhmävalmennuksia työnhakutaitojen kehittämiseksi sekä polkuja työ- ja opiskeluelämään. 4H-Luotsaamo -hankkeen aikana olimme pilotoineet tapahtumatuottaja -valmennuksen järjestämistä työttömille nuorille. Valmennus sujui onnistuneesti ja saimme hyvää palautetta sen järjestämisestä ja siksipä halusimmekin tapahtumatuottaja kokonaisuuden olevan myös uuden hankkeen toiminnoissa mukana.  Valmennuksessa nuoret saavat tieto/taito -paketin tapahtumien järjestämisestä ja lopputuotteena järjestävät työntekijöiden taustatuella tapahtuman tai sarjan tapahtumia.

Uutena aluevaltauksena haettavaan hankkeeseen kirjoitettiin pelikehittäjävalmennuksen järjestäminen nuorille, jossa nuorille tarjottaisiin substanssia tietokenopelien kehittämiseen ja samalla osaamisen kehittämistä. Valmennus koostui kontaktipäivistä sekä etäoppimisesta. Yhtä lailla kuin tapahtumatuottaja valmennuksessakin, nuoret osallistuivat pelikehittäjävalmennukseen työkokeilijoina. Pelikehittäjävalmennuksen tavoitteena oli, että jokainen osallistuja saa aikaan oman itse suunnittelemansa ja toteuttamansa tietokonepelin.

Nämä tapahtumatuottaja ja pelikehittäjä -ryhmävalmennuskokonaisuudet nimettiin urapolkuvalmennuksiksi ja niiden osalta pitkälti myös hankemarkkinointia tehtiin. Valmennukset sisälsivät yritys- ja oppilaitosvierailuja, yhteistä työnhakua edistävää nonformaalia oppimista ja oivaltamista, vertaistukea, kontaktien ja verkostojen luomista, sämpylöitä ja kahvia.

Tunnelmat

Päällimmäisinä tuntemuksina on kiitollisuus miellyttävistä työvuosista, työnantajaltani saamani luottamus, josta sai nauttia koko työsuhteen ajan sekä mahdollisuuden edistää yksittäisen nuoren työllisyyspolun löytymistä ja sitä kautta hänen työllistymistään. Työsuhteen aikana sain mahdollisuuden tutustua ja olla tekemisissä monen eri toimijan kanssa, joita kaikkia haluankin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä kiittää. Tapasin monenlaisia työnhakijoita, joita oli ilo auttaa elämässä eteenpäin. Sain olla mukavassa, rennossa ja arvostavassa työyhteisössä, jossa työtä osataan tehdä korkealla pieteetillä pilke silmäkulmassa. Tausalla toimi hallitus, jonka mandaatti työllisyyspoliittisten hankkeiden pyörittämiseen loi lisää tahtotilaa tekemiseen.

Vaikka tekijät vaihtuvat, niin toiminnat jatkuvat

Luotsaamo 2.0 -hanke jatkaa toimintaansa vielä kuluvan vuoden (2019) ja aika näyttää, seuraako toiminnalle mahdollisesti jatkoa. Hankkeen toiminnasta voit lukea lisää osoitteesta www.uravalmennukset.fi ja ainahan voi yhteyttä ottaa, jos lisätietoja kaipailee. Tsemppiä Outille hankkeen kipparointiin ja aurinkoisia kevätpäivien tuulahduksia työllisyysmarkkinoille.

Kiitos,

Janne 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ovat aina tervetulleita! Mistä tykkäsit, mistä et tykännyt? Mitä haluisit lisää, mitä vähemmän?